PayMe x 759阿信屋 買滿$120 即減$20

PayMe x 759阿信屋 買滿$120 即減$20

2022-11-28

「零食控福音!PayMe x 759阿信屋 賞你邊買邊賺 」
零食控注意! PayMeow 今次聯同 759阿信屋出動派福利,等大家大飽口福,荷包又滿足!
而家用 PayMe 去 759阿信屋買滿港幣 120 元或以上,即減港幣 20 元!
另外仲有 PayMe 新用戶優惠!新用戶只要買滿港幣 100 元或以上,並以 PayMe 付款,於七個工作天內可獲得港幣 50 元折扣優惠券。下次買滿港幣 100 元或以上,就會自動扣減港幣 50 元。
優惠去到 2022 年 11 月 30 日咋,而且數量有限,快快買,慢慢歎!
日常用 PayMe,賞你慳多啲!

即去 PayMe App「探索」主頁了解更多詳情。
優惠須受條款及細則約束。此優惠適用於身處香港人士。
儲值支付工具牌照編號:SVFB002
#滙豐 #滙豐PayMe #HSBC #HSBCPayMe #PayMeHK #PayMeow #759阿信屋 #PayMe日常 #PayMeEveryday
1.每位用戶每日最多可享一次折扣
2.PayMe 新用戶須於推廣期內成功登記 PayMe 賬戶及於 PayMe 應用程式完成香港身份證驗證,用戶完成驗證後將會收到確認電郵
3.每位 PayMe 新用戶最多可獲取一張優惠券
4.新用戶優惠券於2022年12月29日23:59到期
5.優惠數量有限,送完即止

資料來源:759 阿信屋