MouMouClub 牛涮鍋 惠顧堂食 免費獲贈 Asahi啤酒

MouMouClub 牛涮鍋 惠顧堂食 免費獲贈 Asahi啤酒

2022-04-30

「咁耐無見,老闆想一齊盡興,請大家飲返杯」
數數手指,我哋一共104日個晚上無見啦準備好,聽晚見面未!?老闆想為依個特別日子喜上加喜4月21日晚上6點後只要堂食惠顧,每位可免費獲贈 Asahi啤酒1杯(330ml)一晚限定呀 記得嚟同 Mou Mou君飲返杯啦 see you
*優惠只適用於2022年4月21日當晚18:00後
*酒精飲品只供18歲或以上人士享用
*數量有限,送完即止
*圖片只供參考
*不可兌換其他產品
*如有任何爭議,牛涮鍋及牛涮鍋もっと保留最終之決定權
以下外賣於4月21日同大家暫別啦,多謝大家支持
‧ MouMou飯
‧ Mou Mou街市
‧ 外賣套餐𝙓 récolte日式小電鍋Tanto!
#LongTimeNoDinner #安心進食 #唔好鬆懈 #4人1枱 #唔使同朋友家人分開啦 #營業時間更改 #午市同晚市都有得堂食 #牛涮鍋 #MouMouClub #ShabuShabu #放題

» 優惠詳情

資料來源:MouMouClub 牛涮鍋