KFC$35超值之選 日日都有得歎

KFC$35超值之選 日日都有得歎

2021-02-26

「KFC$35超值之選 日日都有得歎!」
一起身食完個full breakfast,放lunch都仲飽飽地?唔太肚餓都要食啲嘢,等到餓先食就太遲喇!KFC「$35超值之選」每日11點後都歎到!想食多啲嘅你,買V6餐仲可以加$3升級大蘑菇飯㗎!
$35超值之選
V5上校雞寶餐:上校雞寶(6件) + 馬鈴薯蓉 (普通) + 汽水 (中)
V6巴辣香雞翼餐:巴辣香雞翼(4件) + 辣汁蘑菇香飯 (普通) + 汽水 (中)
#KFCHK #KFC超值之選 #KFC有著數
*只於上午11時後供應
*上校雞寶餐適用於全線香港肯德基餐廳 (九龍塘又一城、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
*巴辣香雞翼餐適用於全線香港肯德基餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
*不適用於好味速遞及好味速遞外賣自取

» 優惠詳情

資料來源:KFC