KFC【 黃金系列快閃車 請你食流沙黃金新地 先到先得】

KFC【 黃金系列快閃車 請你食流沙黃金新地 先到先得】

2019-01-05

由今日開始一連兩個星期,黃金系列快閃車將會行勻全港九新界,同大家一齊揭開黃金滋味嘅秘密!今日第一站就係 *旺角西洋菜街* 喇!

除咗介紹全新鹹蛋黃金系列嘅秘密之外,大家更可以即場試用全新手機點餐服務,同時加入成為KFC會員就可以獲得限量電子換領券,去12間指定KFC分店優先試食流沙黃金新地喇!同時,上嚟我哋黃金快閃車同道具影相放上 instagram 並且 hashtag #KFCgold 仲有機會贏取日本潮流教父 Nigo 設計嘅 Human Made x KFC Tee 或 tote bag 添!

想知喺邊度可以搵到黃金快閃車?
記得mark 實下面嘅時間地點啦!
如果想知下個星期可以去邊度搵到我哋架黃金系列快閃車,都要記得留意KFC Facebook專頁嘅公佈喇!

#KFCgold #KFCGoldenSeries #KFC鹹蛋黃金系列 #神秘黃金系列快閃車 #很想去捕捉他

黃金系列快閃車將會在以下日子隨時出沒:

5/1 – 6/1 星期六、日
旺角 – 西洋菜街、山東街

7/1 星期一
金鐘 – 海富中心
灣仔 – 電腦廣場

8/1 星期二
尖沙咀 – 海防道、加拿分道、加連威老道

9/1 星期三
觀塘 – 巧明街、駿業里

10/1 星期四
鰂魚湧 – 太古坊、海澤街
銅鑼灣 – 渣甸街、百德新街

11/1 星期五
荃灣 – 荃新天地、禾笛街、眾安街

12/1 星期六
銅鑼灣 – 渣甸街、百德新街

13/1 星期日
沙田 – 排頭街

更多詳情細則