KFC 香脆雞髀皇 + 中汽水 下午茶 $25

KFC 香脆雞髀皇 + 中汽水 下午茶 $25

2019-07-29

【香脆雞髀皇下午茶之選】
下午茶食咩最滋味?又香又脆嘅香脆雞髀皇夠晒邪惡,但總係忍唔住想繼續食!而家嚟KFC 就可用$25 歎到香脆雞髀皇 + 中汽水,一於Tea time 就嚟試下啦!

介紹返呢兩款茶餐,仲可以單買香脆雞髀皇添~
L1 香脆雞髀皇茶餐 $25
L2 香脆雞髀皇葡撻茶餐 $29

* 只於下午茶餐時段供應:
星期一至五:2:15pm – 6:00pm; 星期六﹑日及公眾假期:2:30pm – 5:30pm
* 適用於全線香港肯德基餐廳 (山東街﹑沙田馬場﹑海運大廈﹑莊士倫敦廣場﹑大圍新翠商場 ﹑香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
* 不適用於好味速遞

#KFC香脆雞髀皇 #KFC茶餐 #KFC有著數

資料來源:KFC