KFC 速遞預約自取 雙重優惠 全單8折

KFC 速遞預約自取 雙重優惠 全單8折

2020-09-19

【好味速遞預約自取 雙重優惠】
優惠點會嫌多,又食又拎咁就最好。9月1日至30日,好味速遞預約自取全單8折,仲送價值超過$130優惠券,請你免費食香蜜鬆餅、巴辣香雞翼及牛乳新地脆筒等等。一於嚟好味速遞,預約自取盡享雙重優惠啦。正呀喂!

「好味速遞預約自取 雙重優惠」優惠條款及細則:
•適用於2020年9月1日至9月30日當日自取之訂單。
•優惠券先到先得,派完即止
•優惠只適用於好味速遞預約自取訂單,不適用於好味速遞及堂食
•優惠不得與其他推廣優惠或折扣同時使用、亦不可兌換現金或換取其他貨品或優惠。
•如有任何爭議,Birdland (Hong Kong) Limited保留此優惠之最終決定權

» 優惠詳情

資料來源:KFC