Advertisements
IKEA 宜家家居 低價目錄 $1-$100 電子版

IKEA 宜家家居 低價目錄 $1-$100 電子版

2021-08-31

【 IKEA 首本線上低價目錄上線喇 】
一蚊雞可以買啲乜?
二千蚊消費券又可以買到幾多?
即刻睇吓 IKEA 史上第一本線上「低價目錄」攞靈感喇!
由 1 至 100 頁,對應 $1 至 $100 可以買得到嘅 IKEA 產品,真係頁頁新鮮頁頁FUN 㗎!
快啲睇吓有咩低價產品買喇: bit.ly/36TeU44
#低價創造無價
#首本線上低價目錄上線喇
#建議將手機旋轉至橫向模式收睇
#香港人最叻睇餸食飯
#第一期二千蚊消費券

» 優惠詳情

資料來源:IKEA 宜家家居