HK Express 曼谷/清邁/芽莊 單程機票 $168起

HK Express 曼谷/清邁/芽莊 單程機票 $168起

2023-02-27

「初夏盡情出走 曼谷、清邁、芽莊限時減!」
「Hello Summer! Jet off to Bangkok,Chiang Mai or Nha Trang with our discount fares」
投奔初夏,感受火辣辣嘅熱度,最好梗係即興出走!HK Express為您送上初夏出走優惠,曼谷、清邁、芽莊單程票價限時低至HKD 168*!無論您係揹袋就行嘅背包族,定係打算同同學出發去期待已久嘅畢業旅行,璀璨繁華嘅曼谷鬧市,擁有令人心曠神怡自然美景嘅清邁,又或者海岸線延綿不斷嘅芽莊,都係初夏出走嘅最佳選擇!即刻買飛,令快樂嘅夏日之旅成真!

預訂日期:即日至2023年2月28日(23:59)

旅遊日期:
曼谷及清邁:2023年5月7日至7月14日
芽莊:2023年6月4日至7 月14日
即刻撲飛: »進入詳情

*優惠數量有限,受細則及條款約束。只適用於預訂由香港出發的來回機票,票價不包括相關稅項及附加費。*Limited availability. Terms and conditions apply. Offers only applicable for round trip bookings originating from Hong Kong. Fares exclude taxes and surcharges.

#GottaGo #Express #HKExpress #香港快運

資料來源:HK Express