FWD 富衛 免費換領 主題限定精品

FWD 富衛 免費換領 主題限定精品

2021-12-05

「延續尋「保」熱潮」
鎮店之保 MyCover自主揀喺線上登場後反應熱烈,FWD亦因此將尋保店業務破格帶到線下,嚟緊12月2日至5日,#尋保店限定展 將會喺尖沙咀開幕喇!到時FWD一站式網上平台嘅產品將化身成日常生活物品,喺尋保店正式「上架」,仲有星級店長 Gin Lee 李幸倪 同店員 Ian 陳卓賢 、 柳應廷 Jer Lau 嘅精選推介幫你尋保!
嚟尋保兼打卡之餘,仲想免費帶走限定精品?記得提早登記成為FWD MAX 會員,就可以獲得限量版尋保店 Postcard,完成埋幾個簡單任務,仲可以獲得一系列以3位店員店長為主題嘅限定精品( 數量有限,送完即止)!
12月2日尋保店限定展正式開幕!想見證星級店員店長主持開幕活動兼優先入場體驗活動,就要立即去指定連結寫低鼓勵留言,寫得最有心思嘅得獎者即可獲得尋保店限定展優先入場證(名額:2位),仲可以帶多一位朋友入場率先體驗!
2021年12月2日至5日
中午12時至晚上8時(12月2日將於下午3時開放)
尖沙咀海港城海運大廈展覽大堂
活動詳情: bit.ly/3nQojCG
#FWD #富衛 #FWD一站式網上平台 #MyCover自主揀 #尋保店 #鎮店之保 #保足啲全面啲 #李幸倪 #陳卓賢 #柳應廷
任何推廣優惠或宣傳材料應與相關產品小冊子同時參閱。客戶不應單憑任何推廣優惠或宣傳材料而投保相關保險產品。上述產品資料不包括保單的完整條款及受相關計劃之條款及細則約束,有關上述產品特點、保障權益及完整之條款、不保事項及主要產品風險詳情,請參閱 FWD一站式網上平台、相關產品小冊子及保單條款。
上述產品由富衛人壽保險(百慕達)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)(「富衛」或「我們」) 承保。以上資料只供參考,廣告僅旨在香港使用,並不能詮釋為在香港境外出售、遊說購買或提供富衛的保險產品。

» 優惠詳情

資料來源:FWD Hong Kong & Macau