China Mobile 儲值卡新春優惠 平均日費低至$4.9 12/Feb

China Mobile 儲值卡新春優惠 平均日費低至$4.9 12/Feb

2019-02-11

【🎉儲值卡新春優惠!平均日費低至$4.9*】
嚟緊新春假期,想快閃大灣區/其他內地城市輕輕鬆鬆咁過👲🏼?如果係嘅就記得出發前買定張儲值卡,即開即用,到時就唔使為搵Wi-Fi左撲右撲啦~

即日起至2月12日,經Mylink App或者CMHK網店購買指定內地/大灣區儲值卡 ,都可以享有75折優惠,平均日費只係低至$4.9*!想今個新年返到內地可以平住上網就唔好錯過啦~即上 bit.ly/2W8JDTZ 購買啦!

*以4G/3G大灣區30日儲值卡計算。

#CMHK #新春優惠 #儲值卡 #即開即用 #即興快閃大灣區

資料來源:
www.facebook.com/ChinaMobileHK…