7-Eleven Halloween 限定版 維他檸檬茶

7-Eleven Halloween 限定版 維他檸檬茶

2021-09-30

「#FunTime之選」Halloween 限定版維他檸檬茶
魔辣口感配上經典維他完美紅茶檸檬比例,刺激你味蕾,Party 必備!
想知魔辣口味係咩味?咁一定要嚟7仔買嚟試吓啦
#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #維他檸檬茶 #夠澀夠爆 #消費券 #消費券計劃 #嚟7仔 #試新嘢 #香港澳門都有㗎 #陸續到舖

» 優惠詳情

資料來源:7-Eleven Hong Kong