Advertisements
7-Eleven FunTime之選 小丸子精品連零食

7-Eleven FunTime之選 小丸子精品連零食

2020-04-30

【#FunTime之選】日本卡通《櫻桃小丸子》絕對係80、90後嘅童年回憶,鐘意小丸子嘅朋友留意啦 7-Eleven今期為你帶嚟一系列小丸子精品連零食,仲有一班小丸子同學,佢哋有咁多表情,你又最鍾意佢哋邊個樣呢?

1. 小丸子索袋連棉花糖
2. 小丸子袋掛飾連曲奇
3. 小丸子斜包連棉花糖
4. 小丸子卡套連曲奇
5. 小丸子鐵盒連便條及曲奇

#7ElevenHK #7Eleven便利店 #小丸子 #花輪同學 #小玉 #野口同學 #開心share #試新嘢最開心 #SoMuchFun #KillTime #便利店尋寶

» 優惠詳情

資料來源:7-Eleven Hong Kong