7-Eleven da dino芫茜味 / 陳皮味 / 話梅味 / 辛辣味意式手工雪糕杯

7-Eleven da dino芫茜味 / 陳皮味 / 話梅味 / 辛辣味意式手工雪糕杯

2022-08-12

「#FunTime之選」食雪糕都想有新鮮感? 芫茜味雪糕夠唔夠特別啊?
da dino芫茜味 / 陳皮味 / 話梅味 / 辛辣味意式手工雪糕杯($32/件;$55/2件)
芫茜味:打開蓋就聞到淡淡芫茜香氣,芫茜控絕對不可以錯過
陳皮味:選用13年陳皮做成意式雪糕,味道酸酸甜甜
話梅味:果肉多多,酸酸甜甜又開胃
辛辣味:嚐到雪糕的香甜幼滑後又能體會到辛辣的刺激感,帶來強烈反差
#7ElevenHK #7Eleven便利店 #dadino #芫茜味雪糕 #陳皮味雪糕 #話梅味雪糕 #辛辣味雪糕 #嚟7仔

» 優惠詳情

資料來源:7-Eleven Hong Kong