7-Eleven 著數之選 5天限定

7-Eleven 著數之選 5天限定

2023-01-29

「#著數之選」#5天限定 優惠又嚟啦!年初六除咗拜年,就梗係要留意住7仔嘅5天限定優惠啦!今期有大家都鍾意嘅甜筒,仲有茶類同鮮豆漿,一家大細都啱啊‍‍‍
「$36/5支」雀巢DRUMSTICK甜筒(各款)
「$8/支」北川半兵衛商店伝說荔枝 / 菠蘿 / 草莓 / 菊花烏龍茶
「$15/4盒」百福高鈣低 / 高鈣香滑 / 無添加糖鮮豆漿236毫升
有效日期由2023年1月27日至1月31日。優惠只適用於香港店舖。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限,售/ 送/ 換完即止。如有爭議,所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。
#7ElevenHK #7Eleven便利店 #著數優惠 #jetso #只限5天 #返屋企慢慢歎 #抵 #快啲嚟7仔啦

資料來源:7-Eleven Hong Kong