7-Eleven 維記甜筒/ 雪米糍/ 雀巢MEGA/ 雪糕杯/ 鷹嘜奶條 $60/10件

7-Eleven 維記甜筒/ 雪米糍/ 雀巢MEGA/ 雪糕杯/ 鷹嘜奶條 $60/10件

2022-02-27

「#著數之選」#3天限定 即刻睇吓呢個星期7仔有咩著數優惠*啦


1「$60/10件」維記甜筒/ 雪米糍(各款)/ 雀巢MEGA/ 雪糕杯(各款)/ 鷹嘜奶條(各款)

2「$32/2件」威斯比蕃茄醬風味薯片100克

3「$11/支」可口可樂888毫升膠樽裝(各款)
*優惠只適用於香港店舖。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限,售/送/換完即止。價格於香港店舖以港幣為單位,而於澳門店舖則以澳門幣為單位。如有爭議,所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。
#7ElevenHK #7Eleven便利店 #著數優惠 #jetso #只限3天 #返屋企慢慢歎 #抵 #雪糕優惠 #維記 #雀巢 #威斯比 #可口可樂

» 優惠詳情

資料來源:7-Eleven Hong Kong