7-Eleven 日本製造 宮田雲呢拿味/抹茶味/咖啡味 雪糕筒

7-Eleven 日本製造 宮田雲呢拿味/抹茶味/咖啡味 雪糕筒

2022-09-27

「#FunTime之選 」#新品推介 #日本製造 #宮田雪糕筒

宮田雲呢拿味/抹茶味/咖啡味 雪糕筒用咗北海道奶製造,奶味十分香濃 香甜嘅軟雪糕質感幼滑,帶俾你透心涼滋味~令人一試愛上呀

#7ElevenHK #7Eleven便利店 #新品推介 #宮田 #快啲嚟7仔啦

» 優惠詳情

資料來源:7-Eleven Hong Kong