7-Eleven 日本人氣貼圖角色 小突兔 卡通精品

7-Eleven 日本人氣貼圖角色 小突兔 卡通精品

2022-05-31

「#FunTime之選 」抖動抖動 日本人氣貼圖角色「小突兔」嚟到7-Eleven!
10款精品全部實用又可愛,仲唔快啲將佢哋帶曬返屋企
小突兔直遮($139)
小突兔公仔($89)
小突兔減壓公仔($79)
小突兔雙層玻璃杯($99)
小突兔內褲小隊系列橡膠掛飾($49)
小突兔立體匙扣($49)
小突兔貼紙(6粒裝)($25)
小突兔磁石($19)
小突兔保溫袋($59)
小突兔硅藻土杯墊($49)
#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #小突兔 #卡通精品 #嚟7仔 #香港澳門都有㗎

» 優惠詳情

資料來源:7-Eleven Hong Kong