7-Eleven 新品推介 牛奶朱古力花生醬威化 牛奶朱古力花生醬杯

7-Eleven 新品推介 牛奶朱古力花生醬威化 牛奶朱古力花生醬杯

2022-11-10

「#FunTime之選 」#新品推介 花生醬控注意! Reese’s 新推出 #牛奶朱古力花生醬威化 同 #牛奶朱古力花生醬杯,今個萬聖節同您一齊 trick or treat!
#牛奶朱古力花生醬威化:甜滑嘅牛奶朱古力,包住微鹹嘅花生醬同酥脆威化餅乾,展現多層次嘅豐富滋口感!
#牛奶朱古力花生醬杯:花生醬嘅咸香牛奶朱古力嘅甜滑盡在花生醬杯內,滋味十足,一次過滿足哂你幾個願望!
#7ElevenHK #7ElevenMACAU #7Eleven便利店 #里斯 #Reeses #快啲嚟7仔啦 #香港澳門都有㗎

資料來源:7-Eleven Hong Kong