Advertisements
麥當勞 BBQ麥炸雞 10號餐 限時套餐優惠 $35

麥當勞 BBQ麥炸雞 10號餐 限時套餐優惠 $35

2020-12-31

「蜜糖BBQ麥炸雞都正式成為10號餐限時套餐優惠」
麥炸雞自從有埋師妹蜜糖BBQ味加入,呢一年麥炸雞總銷量已經突破2630萬件!
成績咁好,梗係要拍住麥炸雞,一齊正式成為10號餐!
無論你係原味fans鍾意啖啖juicy , 定係honey 擁躉鍾意冧到爆
嚟麥當勞大叫「10號餐」,套餐限定價:原味$35,蜜糖BBQ味$38!

#麥當勞 #炸雞超新星 #麥炸雞 #蜜糖BBQ麥炸雞 #原味套餐35蚊 #蜜糖BBQ味套餐38蚊

» 優惠詳情

資料來源:McDonald’s