Advertisements
屈臣氏藥房 新型冠狀病毒檢測套裝 20分鐘取得檢測結果

屈臣氏藥房 新型冠狀病毒檢測套裝 20分鐘取得檢測結果

2020-12-24

「新型冠狀病毒檢測套裝知多啲!」
雖然最近確診數字稍稍回落,但防疫一刻都唔可以鬆懈!想安心歡度佳節,唔想提心吊膽,不如自己做新型冠狀病毒檢測啦!
市面上主要嘅新型冠狀病毒自我檢測套裝分為三種,原理同埋檢測方法都大有不同,一齊嚟認識吓啦!
1核酸檢測
原理:偵測病毒
檢測方法:抽取鼻拭子或深喉唾液樣本
檢測時間:16-24小時內出報告
?適合人士:
尚無症狀 /密切接觸確診人士
需取得正本核酸檢測報告人士,報告可用作出境之用
2抗原檢測
原理:識別病毒抗原
檢測方法:抽取鼻拭子或深喉唾液樣本
檢測時間:約20分鐘取得檢測結果
?適合人士:
尚無症狀但害怕/ 疑似感染人士
需要經常出入高危地方
3抗體檢測
原理:偵測IgM及IgG抗體
檢測方法:抽取血液樣本
檢測時間:約20分鐘取得檢測結果
?適合人士:
有急性上呼吸道病徵人士
屈臣氏藥房及電子商店有售: bit.ly/37IMlYs
屈臣氏藥房地址:bit.ly/3qNAhfF
注意事項
– 如有任何身體不適(即使症狀非常輕微),應盡快向醫生求診,按照醫護人員的指示接受檢測,以及早獲得適切診斷和治療。
– 如發現測試結果為陽性,請盡快到醫管局轄下普通科門診診所取樣本收集包和收集樣本,作測試或盡快求醫。
– 以上產品只適用於初步篩查,檢測結果應配合其他臨床症狀進行診斷。如果對檢測結果有任何疑問,應立刻尋求醫生的專業意見。如懷疑受感染、感到不適或出現任何病徵; 如發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等,亦應立即求醫,以作出適當的診斷。
– 衞生防護中心熱線電話:2125 1111 / 2125 1122 (上午九時至晚上八時運作)
#hkwatsons #LookgoodFeelgreat #WatsonsHealth #屈臣氏電子商店

» 優惠詳情

資料來源:Watsons